top of page

Oksygen er en kjemisk gass med symbolet O₂ og atomnummer 8. Her er en beskrivelse av oksygen og noen av dens viktigste bruksområder:

Egenskaper av oksygen:

 • Essensielt for livet: Oksygen er avgjørende for livet på jorden. Det er nødvendig for pusting og celleånding hos de fleste organismer, inkludert mennesker.

 • Reaktivitet: Oksygen er en reaktiv gass som kan delta i oksidasjonsreaksjoner. Den støtter forbrenning og mange kjemiske reaksjoner.

 • Gassformig ved romtemperatur: Oksygen er en fargeløs, luktfri og smakløs gass ved romtemperatur.

Bruksområder for oksygen:

 • Medisinsk bruk: Oksygen brukes i medisinske applikasjoner for å behandle pasienter med pusteproblemer. Det leveres vanligvis gjennom puste- eller oksygenmasker på sykehus eller ambulanse, og det kan også brukes til hjemmebehandling.

 • Forbrenning: Oksygen brukes som en oksidanter i industrielle og vitenskapelige applikasjoner, inkludert brenning av drivstoff i biler, raketter og ovner.

 • Metallskjæring og sveising: Oksygen brukes som en brenngass sammen med acetylen i prosesser som oksygenskjæring og oksygen-sveising, der det bidrar til å støtte forbrenningen av metaller.

 • Vann- og avløpsrensing: Oksygen brukes i vannrenseanlegg for å øke oksygeninnholdet i vannet, noe som fremmer vekst av mikroorganismer som bryter ned organisk materiale.

 • Laboratoriebruk: Oksygen brukes i vitenskapelige laboratorier som en reaktant i kjemiske reaksjoner og som en gass til å fremme forbrenning i brennkammer.

 • Miljøkontroll: Oksygen brukes til å kontrollere atmosfæren i industrielle prosesser, som metallproduksjon, for å forbedre effektiviteten og kvaliteten.

 • Luftfart og romfart: Oksygen brukes som en del av atmosfæren i fly og romfartøyer for å gi pustbare forhold for mannskapet.

 • Dykking: Oksygen brukes i dykkergasser for pusting under vann, spesielt i dekompresjonskammer for å behandle dykkersykdom.

 • Matemballasje: Oksygen kan brukes i modifisert atmosfære emballasje (MAP) for å forlenge holdbarheten til matvarer ved å redusere oksygeninnholdet i pakken.

Sammenfattende er oksygen en viktig gass med en rekke anvendelser i medisin, industri, vitenskap og miljøkontroll. Det er essensielt for livet, og bruken varierer fra livsstøtte til tekniske og industrielle prosesser.

OXYGEN

PrisFra kr 1 200,00
MVA Inkludert |