top of page

Hydrogen er det letteste og mest grunnleggende kjemiske elementet med kjemisk symbol H og atomnummer 1. Her er en beskrivelse av hydrogen og noen av dens viktigste bruksområder:

Egenskaper av hydrogen:

 • Lettvektig: Hydrogen er den letteste gassen og elementet i universet. Dette gjør den nyttig innenfor applikasjoner der vekt er avgjørende, som i luft- og romfart.

 • Ekstremt reaktiv: Hydrogen har en høy grad av reaktivitet og kan reagere med oksygen for å danne vann, frigjøre energi i prosessen. Den brukes som brensel i mange hydrogenbrenselseller, der hydrogen oksideres for å produsere elektrisitet.

 • Inert natur: Ved romtemperatur er hydrogen en fargeløs, luktfri og smakløs gass. Det er kjent for sin lave tetthet og høy varmeledningsevne.

Bruksområder for hydrogen:

 • Hydrogenbrensellektronikk: Hydrogen brukes som brensel i hydrogenbrensellektronikk, som bærbare brenselceller for lading av elektroniske enheter, drivstoffceller for kjøretøyer og annen energilagringsteknologi.

 • Industriell produksjon: Hydrogen brukes som en reaktant i industrielle kjemiske prosesser, som produksjon av ammoniakk i gjødselproduksjon og hydrogenering av olje i petrokjemisk industri.

 • Matindustrien: Hydrogen brukes i hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) for matlaging og matbehandling.

 • Reduserende atmosfære: I industrien brukes hydrogen til å skape en reduserende atmosfære som forhindrer oksidasjon under prosesser som metallbehandling og elektronikkproduksjon.

 • Energi: Hydrogen kan brukes som et renere alternativ til fossile brensler for energiproduksjon, spesielt i form av hydrogenbrenselceller som produserer elektrisitet med vann som eneste biprodukt.

 • Romfart: Hydrogen brukes som drivstoff i romfartøyer på grunn av sin høye energitetthet og ren forbrenning som produserer vann.

 • Forskningsapplikasjoner: Hydrogen brukes i forskningsmiljøer for å studere materialers reaksjoner og egenskaper ved høye temperaturer og under spesielle forhold.

 • Dykking: Hydrogen brukes i pustemikser for teknisk og dykkersport, selv om bruken er begrenset på grunn av sikkerhetsrisikoene ved høye trykk.

Det er viktig å merke seg at mens hydrogen har mange potensielle bruksområder på grunn av sin reaktive natur og høye energitetthet, er det også noen utfordringer knyttet til lagring, transport og sikkerhet som må løses for å utnytte dens potensial fullt ut.

HYDROGEN

PrisFra kr 1 200,00
MVA Inkludert |